Om Dansmagasinet

Dansskolans fyra ledord är Gemenskap, Ambition, Trygghet och Utveckling. Dansskolans mål och vision är att skapa en plats där barn, ungdomar, vuxna känner att dom är en del av en gemenskap, där drömmar får växa, där man blir sedd, en trygg plats.

Passion för dans

Dansmagasiet är en dansskola där vi har en god samtalston och visar respekt mot varandra. Vi ser en viktig uppgift hos både elever och vårdnadshavare att hjälpa till med detta. Hos oss ska alla känna sig välkomna och inkluderande oavsett ålder, etnicitet, kön, könsidentitet, funktionsvariation, trosuppfattning eller sexuell läggning.

I våra danslokaler är vi alkohol-, drog och nötfria.